Cursus Leesrijpheid

Cursus Leesrijpheid door Ewald Vervaet

In 40 uur leren lezen, als het kind daar aan toe is

 

Waarom?

 • Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkt in het (basis)onderwijs en die alles wil leren over leesrijpheid en hoe je daar in de praktijk mee omgaat
 • De mensen bij Gelling Onderwijs geloven dat het goed kunnen (begrijpend) lezen één van de basisvoorwaarden vormt voor kinderen om hun kansen en dromen als volwassene waar te maken, om goed te functioneren in de maatschappij en om plezier te beleven aan boeken en taal.
 • Omdat je volgens Gelling Onderwijs pas kunt leren lezen als je daar klaar voor bent en je het dan ook heel snel kunt leren (in 40 uur zelfs!)

 

Doel

Aan het eind van de cursus weten  de cursisten

 • Wat de meest recente (wetenschappelijke) inzichten zijn over leesrijpheid
 • Wat ontdekkend leren lezen precies is
 • Wat de ontwikkelingsfases van peuters, kleuters  en jonge schoolkinderen zijn
 • Hoe je kunt toetsen in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt
 • Waarom kinderen problemen krijgen met leren lezen
 • Wat je kunt doen om een kleuter optimaal voor te bereiden op het leren lezen als het eenmaal leesrijp is
 • Hoe je ontdekkend leren lezen in de praktijk op school toepast
 • Wat voor leerkrachtgedrag er nodig is voor een goede begeleiding van het ontdekkend leren lezen
 • Hoe je inspectie en ouders kunt overtuigen van het wel of niet leesrijp zijn van een kind
 • Hoe je leesrijpe kinderen kunt begeleiden om te zorgen dat ze inderdaad in 40 uur kunnen  lezen

 

Onderwijsvorm

De bijeenkomsten zijn zeer actief met veel praktijkoefeningen en een ruime gelegenheid voor interactie en vragen.

 

 

Programma-Inhoud

 • De ontwikkelingsfasen van het jonge kind
 • Het belang van het hanteren van de psychologische leeftijd bij lerende jonge kinderen
 • Het zelf kunnen herkennen van de  leeskenmerken bij de ontwikkelingsfasen
 • De toetsen die je doet om te kijken in welke fase een kind zich bevindt
 • Aansluitend pre-schrijf en pre-leesonderwijs
 • Neurologie, erfelijkheid en dyslexie
 • Verschillende niveaus van onderwijs
 • Randvoorwaarden van het ontdekkend leren lezen

 

Trainer / leesspecialist/academie_voor_lezen_en_spellen/pasfotos/2013_4_10_afb_ewald_vervaet.png

Ewald Vervaet

 • Auteur "Naar school"
 • Auteur "Groeienderwijs"
 • Ontwikkelingspsycholoog
 • Onderzoekt de psychologische ontwikkeling bij jonge kinderen
 • Beschouwt "erfelijkheid"  en "omgeving"  als noodzakelijke voorwaarden voor een goede psychologische ontwikkeling, maar de gelegenheid die het kind krijgt om zichzelf en de wereld van binnenuit te ontdekken doorslaggevend

 

 

 

Algemene cursusgegevens

 • 3 lessen van 3 uur plus een terugkomavond  
 • op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag  OF
 • op maandag- dinsdag- of  donderdagavonden
 • Datum in overleg
 • Cursus op lokatie mogelijk bij Gelling Publishing en Training, Rotterdam, of op verzoek in andere plaatsen
 • prijs: € 295,00 ex btw zonder materialen
 • prijs: € 420,00 ex btw inclusief een boekenpakket, bestaande uit het leerboek en werkboek Zo Ontdek ik het Lezen!, de handleiding en het speelboek van het Klank- en vormspel en het boek Basisonderwijs zonder Basis / Basisonderwijs met Basis  (voordeel: €25,00)
   

Nog vragen? Bel (0180-319298 / of mail ons

Aanmelden?

Download dit aanmeldingsformulier, vul het  in en mail het aan ons

Behalve de cursussen voor Ontdekkend Leren Lezen die hier onder zijn vermeld, staan er nog meer cursussen gepland. Van deze cursussen worden de exacte data later bekend gemaakt.

Kent u een aantal personen die samen met u zouden willen deelnemen aan een cursus Ontdekkend Leren Lezen? Neem dan contact met Gelling Onderwijs. Samen kijken we naar wat er mogelijk is om een extra cursus in uw omgeving te organiseren.

 

 


Cursusdata  2016 / 2017

Cursus leesrijpheid / Ontdekkend Leren Lezen


maandag 27 februari, 6 en 13 maart  2017
19.00 - 22.00
Matthieu Wiegmanschool
Zakedijkje 38
1862 HB  Bergen NH

woensdag 8, 15 en 22 maart 2017
13.00 - 16.00
KBS Laurentius
Van Graverenlaan 18
4835 CD Breda

donderdag 9, 16 en 23 maart 2017
19.00 - 22.00
ODS Engelenberg
Engelenbergstraat 1
8266 AC Kampen

dinsdag 14 en 28 maart en 11 april 2017
18.00 - 21.00
IBS Elif Hoorn
Hanebalk 1
1628 MA Hoorn 


INHOUD CURSUS LEESRIJPHEID

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij niet alle kleuters beklijft dit. Echter, als een kind echt aan lezen toe is kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. 


Het geheel draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als 'P, o, m, p; pomp' (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en 'P, o, m, p' leest (dus louter hakt), niet. 

In drie dagdelen van tweeënhalf uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de leescursus Zo ontdek ik het lezen!.

Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar) en Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leerlingen (Rotterdam, Gelling).
 


27-02-2017
06-03-2017
13-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Bergen NH - Matthieu Wiegmanschool
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
13.00 - 16.00
€ 295.00 pp
Breda - KBS Laurentius
09-03-2017
16-03-2017
23-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Kampen - ODS Engelenberg
14-03-2017
28-03-2017
11-04-2017
18.00 - 21.00
€ 295.00 pp
Hoorn - IBS Elif Hoorn
Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl