Ontdekkend Leren Lezen in de klas - video's

 
                                      
 
 

Ontdekkend Leren Lezen in de klas - video's


Over ontdekkend leren lezen kun je veel vertellen, maar soms is het fijner om er wat van te laten zien.  

Op deze pagina vindt u daarom video's over de belangrijkste onderdelen van Ontdekkend Leren Lezen. Ze vormen samen een demonstratiefilm. Omdat in een echte klas te veel zou gebeuren dat de aandacht zou afleiden van de rol van de leerkracht en van het ontdekkende leren van de kinderen, is gekozen voor een proefklasje van vier kinderen: Carlyn, Emily, Finn en Raffi.

De video's zijn samengesteld door Ewald Vervaet, de auteur van Zo ontdek ik het lezen! en Marleen van Willigen, leerkracht van de 3e Van der Huchtschool in Soest en zijn geproduceerd en geregisseerd door Laureline Smith. Ze zijn opgenomen op de 3e Van der Huchtschool in Soest.
Met dank aan de 3e Van der Huchtschool, juf Marleen, Laureline Smith, Carlyn, Emily, Finn en Raffi en hun ouders. 

De video's zijn gemaakt in opdracht van en in samenspraak met Gelling Publishing en Training.

We hopen dat u zich zult laten inspireren door de wijze waarop juf Marleen deze vier kinderen ontdekkend laat leren lezen en dat u met plezier zult kijken naar hoe dit viertal ontdekkend leert lezen!

Opbouw van de hoofdstukken vanaf het hoofdstuk over de 's'

De eerste letters die het kind in ontdekkend leren lezen (OLL) ontdekt zijn: 'e', 'n', 'ee', 't' en 's'. Vanaf het hoofdstuk over de 's' bestaat elk hoofdstuk uit twaalf oefeningen.

1.   Voorbereiding
      Letters van de afgelopen hoofdstukken worden opgefrist.

2.   Ontdekblad
      Een nieuwe letter wordt ontdekt: hoe ziet ze eruit en hoe klinkt ze?  
      (video 1a, 1b en 3)
          De betekenis van de pijl (-->) wordt ontdekt (video 2)

3.   Tekenen van de letter
      De letter van het hoofdstuk wordt op zoveel mogelijk verschillende
      manieren getekend.  (video 4)

4.   Herkennen van de letter (video 6)

5.   Kleuren van de letters op het ontdekblad

6.   Klankanalytische oefeningen
      Oefenen met de klank van de letter van het hoofdstuk (video 7)

7.   Maken van zinnen
      Begrijpend lezen wordt bevorderd door met woorden uit de
      oefeningen 8 en 9 zinnen te maken (video 8)

8.   Lezen van woorden (video 9)

9.   Lezen van zinnen (video 10)

10. Tekenen van zinnen uit oefening 9 (video 11)

11. Maken van de letter met het eigen lichaam (video 12)

12. Schrijfoefening – alleen voor schrijfrijpe kinderen.

Video 5 is extra en heeft alleen betrekking op het hoofdstuk waarin 'e' en 'n' worden ontdekt.
Muziek in de video's: afkomstig van Muziekscore Easy Lemon van Kevin McLeod (incompetech.com)

1a. Finn ontdekt 'e', 'n' en 'ee'(naar boven)
 

1b. Carlyn ontdekt 'e', 'n' en 'ee'(naar boven)
 

2. Het ontdekblad bij  '→'
Het kind ontdekt de betekenis van '→' onder leiding van de leerkracht.
 


(naar boven)
 

3. Het ontdekblad bij  't', 's' en 'r'De letters 't', 's' en 'r' ontdekt het kind in werkelijkheid zelfstandig. Om de kijker iets van het ontdekproces bij het kind te laten zien, gebeurt het ontdekken op de video's samen met juf Marleen.
Vooral bij de 't' komt het ontdekproces duidelijk naar voren.

(naar boven)
 

4. Het tekenen van de letter 'e'(naar boven)
 

5. Woordparen bedenken en tekenen(naar boven)
 

6. Het herkennen van de letter 'e'(naar boven)
 

7. Woorden met de klank 'e'(naar boven)

8. Woordbetekenis van woorden met  de letter 'r'


 

(naar boven)

 

9. Lezen van woorden met  'r'(naar boven)
 

10. Het lezen van zinnen met de letter 'r'(naar boven)

 

11. Tekenen van de zinnen met de letters r, s en t(naar boven)

12. De letter 'e' met je lichaam maken


(naar boven)
27-02-2017
06-03-2017
13-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Bergen NH - Matthieu Wiegmanschool
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
13.00 - 16.00
€ 295.00 pp
Breda - KBS Laurentius
09-03-2017
16-03-2017
23-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Kampen - ODS Engelenberg
14-03-2017
28-03-2017
11-04-2017
18.00 - 21.00
€ 295.00 pp
Hoorn - IBS Elif Hoorn
Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl