Voordelen van Zo ontdek ik het lezen!

Voorbereidend lezen in de onderbouw
Lees-onderwijs is belangrijk. Veel scholen besteden er tijd en aandacht aan. 
In de onderbouw worden er bij de kleuters de fundamenten gelegd waarop het latere aanvankelijk lezen kan steunen. 
Er wordt gewerkt met letters, klanken, vormen.....
Toch zijn er een aantal problemen waar veel scholen tegen aan lopen.


De 5 grootste problemen met (voorbereidend) lezen in de onderbouw
 • Hoe kan nu daadwerkelijk worden aangetoond dat een kind leesrijp is? Is dit alleen afhankelijk van een algemene globale indruk van de leerkracht? Of kun je dit aflezen aan een Citotoets voor kleuters? 
 • Wat voor beslissingen neemt de leerkracht als een kind een gedeelte van de voorbereidende leesvaardigheden beheerst, maar ook een gedeelte niet? Mag dit kind dan naar groep 3?
 • Wat doet een leerkracht als hij of zij vindt dat een kind eigenlijk nog een extra kleuterjaar zou moeten krijgen, maar de ouders zijn het daar niet mee eens? (Want het kind kan bijvoorbeeld al wel het alfabet opzeggen, of alle namen van de familie schrijven)...
 • Hoe kan een school aan de Inspectie aantonen welke kinderen toe zijn aan het leren lezen en een gefundeerde onderbouwing geven waarom sommige kinderen nog niet met lezen mogen beginnen of een jaar extra moeten kleuteren?
 • Wat doet een leerkracht van de onderbouw als een kind inderdaad wel toe is aan lezen? Wat bied je zo'n kind aan? Krijgt dit kind geen problemen als het in groep 3 alle letters aan het begin van het schooljaar al kent en het dus voorloopt op zijn of haar klasgenootjes? Hoe kan een onderbouwleerkracht dit kind begeleiden, terwijl er eigenlijk geen extra tijd voor is?

    
De leesmethode Zo Ontdek Ik Het Lezen!
In de  methode Zo Ontdek Ik het Lezen! staan toetsen beschreven waardoor een leerkracht van de onderbouw precies kan zien welke leerlingen al toe zijn aan aanvankelijk lezen en welke kinderen nog niet. Afhankelijk van het resultaat van de toetsen worden er suggesties gegeven om kinderen verder te stimuleren in hun leesrijpheid. Als een kind leesrijp is, kan het in principe beginnen met lezen, ongeacht in welke groep dit kind zit. Met Zo Ontdek Ik het Lezen! leren de kinderen zelf alle letters ontdekken, gewoon omdat leesrijpe kinderen alle vaardigheden bezitten om dit te doen. De methode vereist daarom weinig aparte instructie van de leerkracht. Op deze manier kunnen alle kinderen leren lezen, op hun eigen tempo en op het moment dat zij er ook werkelijk klaar voor zijn....


Oplossingen
Zo Ontdek Ik het Lezen  biedt heel veel voordelen, en ook oplossingen voor de 5 grootste problemen bij het voorbereidend en aanvankelijk lezen:

Ouders, inspectie en andere geïnteresseerden kunnen zien
 • of een kind leesrijp is of niet (door o.a. de schrijfproef en de leesproef)
 • dat een kleuter zich optimaal voorbereidt op het leren lezen door het doen van precies de juiste stimulerende oefeningen
 • dat het aanvankelijk lezen op een natuurlijke, ontdekkende manier plaatsvindt.Kinderen in groep 2 worden niet allemaal tegelijk leesrijp. Als zij het zijn, heeft de leerkracht met deze methode een manier om aan de behoeften van de leesrijpe kinderen tegemoet te komen door hen de mogelijkheid te geven om ontdekkend te leren lezen als zij daar klaar voor zijn. Doordat de kinderen de ontdekkingen doen heeft de leerkracht niet zo zeer de rol als instructeur maar meer als begeleider en coach.

Verdere voordelen van Zo Ontdek Ik het Lezen! zijn:
 • De balans tussen waarnemen (het lezen) en het handelen (bijvoorbeeld in het schrijven van de letter en het tekenen van een gelezen zin) wordt gehandhaafd of hersteld
 • Het kind verdoet geen tijd met opgeleukte onderdelen van de leeslessen, zoals het bekijken van filmpjes
 • Pas als het kind alle letters heeft gehad krijgt het complicaties zoals "ij", "oe"  en "hand". In veel leesmethodes worden die complicaties eerder aangeboden. Dit is erg verwarrend voor een kind dat leert lezen.
 • De leerling is optimaal zelfwerkzaam
 • Het kind leert niet alleen lezen, maar het leert ook leren
 • Zo Ontdek ik het Lezen! is de goedkoopste leeslijn in het Nederlandse taalgebied. De handleiding kost € 45,- per stuk en het werkboek € 12,50 bij afnamen van 10 exemplaren of meer
 • Het werkboek bij Zo Ontdek Ik het Leren is een mooie herinnering voor later
 • Montessorischolen, vrije scholen, Jenaplanscholen en EGO-scholen kunnen er hun identiteit mee versterken
27-02-2017
06-03-2017
13-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Bergen NH - Matthieu Wiegmanschool
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
13.00 - 16.00
€ 295.00 pp
Breda - KBS Laurentius
09-03-2017
16-03-2017
23-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Kampen - ODS Engelenberg
14-03-2017
28-03-2017
11-04-2017
18.00 - 21.00
€ 295.00 pp
Hoorn - IBS Elif Hoorn
Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl